AMHRÁN NA BHFIANN JERSEY

Written originally in 1907, The Soldier’s Song was sung in the GPO during the 1916 Rising, its rousing words helped keep morale high as the battle raged. Again after the Rising in the camps, the song gave voice to a sense of Irishness and freedom among the men and women that had been imprisoned.

The Anthem was adopted by the Government in 1926 but it was during the 1930s that efforts to promote the Irish language in everyday life and at sports events and other special occasions ensured that Liam Ó Rinn's translation gained popularity throughout the nation. To this day, Amhrán na bhFiann is indelibly associated with Irish teams and our love of sport.

Where Irish sports fans gather, that sense of ‘I am from Ireland’ and standing to attention watching your team. Supporting the boys and girls in green, we all know the feeling, the pride, those spine-tingling renditions of Amhrán na bhFiann. Getting ready for battle.

The Amhrán na bhFiann Jersey from O'Neills, on sale now.

Scríofa ar dtús sa bhliain 1907, canadh Amhrán na bhFiann in Ard-Oifig an Phoist le linn Éirí Amach 1916. Thus na focail spreagúla misneach leanúnach agus an cogadh faoi lán seoil. Arís, agus Éirí Amach na Cásca thart, thug an tAmhrán guth don Éireannachas agus tsaoire i measc na bhfear agus na mban a bhí i ngéibheann sna campaí. 

Glacadh leis an Amhrán ag an Rialtas sa bhliain 1926 ach is le linn iarrachtaí a rinneadh sna 1930í chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa saol laethúil agus ag ócáidí spóirt, mar aon le himeachtaí speisialta eile, a bhain aistriúchán Liam Uí Rinn clú agus cáil amach ar fud an náisiúin. Go dtí an lá atá inniu ann, tá bhaint bhuan shoiléir ag Amhrán na bhFiann le foirne na hÉireann agus le grá don spórt.

Áiteanna a mbailíonn lucht tacaíochta na hÉireann le chéile, bíonn an mothúchán sin ann ‘Is Éireannach mé’ agus daoine ina seasamh chun aire agus aird á tabhairt dá bhfoireann. Ag tabhairt tacaíocht do na fir agus do na mná sin sa ghlas, tuigeann muid ar fad an mothúchán, an bród, na sluaite ag gabháil ceoil le chéile. Réidh le dul i mbun troda.

Geansaí Amhrán na bhFiann. Ar díol anois ag O’Neills.